სერვისები

მიიღეთ უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია და სერვისები Green Solutions – სგან

მომსახურების სახეები:

შპს ,,გრინ სოლუშენს“-ის თანამშრომლები გაგიწევენ კვალიფიციურ კონსულტაციას სოფლის მეურნეობის სფეროში საქმიანობის დაგეგმვაში, თანამედროვე ტიპის ბაღების, მათ შორის კენკროვანი და ვენახების გაშენებაში, მათ ტექნიკურ აღჭურვაში, ნერგების შეძენასა და მათ მოვლა-პატრონობაში.

ჩვენ მოგაწოდებთ სრულ ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული სახელმწიფო პროგრამებისა თუ საერთაშორისო დონორი კომპანიების მიერ ორგანიზებულ საგრანტო პროექტების თაობაზე, დაგეხმარებით სათანადო დოკუმენტაციის მოპოვებასა და შემუშავებაში, ვუზრუნველვყოფთ თქვენს სამართლებრივ და ორგანიზაციულ მხარდაჭერას.

© 2018 all rights reserved by GREEN SOLUTIONS

Demaryius Thomas Jersey